Messages from operations

Messages from operations. Newest messages appear first. A RSS feed is also available.


15/02-2018 15:42:03: De fleste kursene er på plass igjen

Vi får nå levert kurser fra de amerikanske markedene og råvarer, men BATS (Europeiske aksjer) mangler fortsatt. Vi har ikke fått mer informasjon fra kursleverandøren.

(drift )


15/02-2018 10:11:08: Problemer med endel kurser

Kurser på BATS, råvarer og amerikanske papirer er for tiden nede. Kursleverandøren melder om et nettverksutfall i Stockholm som rammer distribusjonen derfra. De arbeider med saken, men har foreløpig ingen tidsestimat på når feilen vil være rettet.

(drift )


09/02-2018 13:48:36: Problemer hos BankID

BankID har problemer med noen av tjenestene sine, hvilket medfører at noen av våre kunder ikke kan logge inn med BankID. BankID forventer at det vil løse seg i løpet av den neste timen.

(drift )


09/02-2018 10:06:01: Vedvarende kursproblemer (ST/CPH)

Vi har fortsatt forsinkelser på kursene fra Stockholm og København i travle perioder rundt åpning og etter at USA-markedene åpner om ettermiddagen. Vi arbeider med å få på plass løsninger.

(drift )


06/02-2018 10:24:01: Problemer med kurser (ST/CPH)

Vi har for tiden problemer med kurser på ST/CPH (forsinket). Vi beklager dette.

(drift )


10/01-2018 11:57:01: SMS-utsendelser skal nå fungere som normalt

Leverandøren melder at feilen er rettet.

(drift )


10/01-2018 10:28:54: Fondskursene skal nå være i orden igjen.

Vi beklager uleiligheten.

(drift )


10/01-2018 10:26:17: Feil på fondskurser

Fondskursene på våre sider har i dag tildels store avvik fra reelle kurser. Vi jobber med problemet.

(drift )


10/01-2018 09:07:51: Problemer med SMS-utsendelser

Vi har i dag problemer med utsendelse av SMS, både varsler og passord. Vi er i dialog med SMS-leverandøren for å finne årsaken.

(drift )


28/11-2017 10:31:17: Kjøper/selger-informasjon på Oslo Børs

Børsen innførte ny versjon av sitt handelssystem Millennium sist helg. En av endringene i denne versjonen er at informasjon om kjøper/selger ikke lenger distribueres sammen med kursene. Mer informasjon ligger hos Oslo Børs

(drift )


Vis eldre driftsmeldinger
Layout |  Help |  Print No markets open
Saturday 24/03-2018 13:17:20