Live | Norway | Sweden | Denmark | Europe | USA | Currency | Goods | Grey market | NDXDelayed quotes. Last updated: Wednesday 21. March
Overview
Quotes
Indices
News
Largest trades
Subscription rights
History
Winners/loosers
High/low

12/01-2018 22:25:30: (CASO.ST) Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

Styrelsen för Cassandra Oil AB har beslutat att genomföra en riktad emission av 9 496 704 aktier, till en kurs av 0,60 kronor per aktie, till Recall Capital. Aktierna är tecknade och betalas genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 5 698 022 kronor på bolaget. Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman 2017-05-23. För ytterligare information, kontakta Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00 


+------------------------------------------------------------------------------+
Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari
2018. 
 
+------------------------------------------------------------------------------+

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000.

External link: http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil-ger-ut-nya-aktier-i-en-riktad-emission,c2430853
External link: http://mb.cision.com/Main/218/2430853/777057.pdf

News delivered by Cision

Layout |  Help |  Print  | Change to real-time  Open markets: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
Wednesday 21/03-2018 13:39:40