Live | Norway | Sweden | Denmark | Europe | USA | Currency | Goods | Grey market | NDXDelayed quotes. Last updated: Monday 19. February
Overview
Quotes
Indices
News
Largest trades
Subscription rights
History
Winners/loosers
High/low

13/02-2018 17:13:02: (GSF) Grieg Seafood ASA: Pressemelding

Ocean Quality AS ("Ocean Quality"), som er salgsselskapet for Grieg Seafood ASA
og Bremnes Seashore AS, har mottatt et vedtak fra Mattilsynet som innebærer at
Ocean Quality er utestengt fra eksport til Kina med bakgrunn i at det ved slik
eksport er gitt uriktig informasjon til Mattilsynet. Det vises til pressemelding
fra Ocean Quality av i dag (vedlagt).

Aksjene i Ocean Quality eies 60 % av Grieg Seafood ASA og 40 % av Bremnes
Fryseri AS.

Det presiseres at denne saken kun gjelder laks fra Norge. Dette betyr at Ocean
Quality fortsatt kan selge GSF sin fisk fra BC og UK inn til Kina.

Kontaktinformasjon
Andreas Kvame, CEO, tel: +47 907 71 441 
Atle Harald Sandtorv, CFO, tel +47 908 45 252

External link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=444179

News delivered by OBI

Layout |  Help |  Print  | Change to real-time No markets open
Monday 19/02-2018 04:44:53