Live | Norway | Sweden | Denmark | Europe | USA | Currency | Goods | Grey market | NDXDelayed quotes. Last updated: Wednesday 21. February
Overview
Quotes
Indices
News
Largest trades
Subscription rights
History
Winners/loosers
High/low

14/02-2018 08:00:00: (GENI.ST) Ny VD i Generic Sweden AB

Jonas Jegerborn utses till ny VD och koncernchef för Generic Sweden AB

Jonas Jegerborn (f.1972) utses till ny VD för Generic Sweden AB och för det helägda dotterbolaget Generic Mobile Systems Sweden AB.

Jonas Jegerborn är civilekonom och har cirka 20 års erfarenhet från telekombranschen. Företrädesvis från Telenor-koncernen, senast som CEO för Bredbandsbolaget.

Jonas Jegerborn tillträder sin befattning den 5 mars 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Krantz, styrelseordförande, e-post: hans.krantz@generic.se; mobil: +46 70 777 5568 

Jonas Jegerborn, tillträdande VD och koncernchef, e-post: jonas@jegerborn.com; mobil + 46 72 449 04 88

Tel: 08-601 38 00 E-post: fredrik.svedberg@generic.se

Generic Sweden AB (publ) grundades 1993 och är idag en renodlad telekomverksamhet specialiserad på larm-, SMS- och faxtjänster med högsta tillförlitlighet. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör med ett eget nät för kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit. Telekomverksamheten omsatte c:a 50 Mkr under 2017 och har 15 anställda. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North med kortnamnet GENI. Remium Nordic Holding AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se.

External link: http://news.cision.com/se/generic-sweden-ab/r/ny-vd-i-generic-sweden-ab,c2451948
External link: http://mb.cision.com/Main/660/2451948/791687.pdf

News delivered by Cision

Layout |  Help |  Print  | Change to real-time No markets open
Wednesday 21/02-2018 23:47:09