Live | Norway | Sweden | Denmark | Europe | USA | Currency | Goods | Grey market | NDXDelayed quotes. Last updated: Wednesday 21. February
Overview
Quotes
Indices
News
Largest trades
Subscription rights
History
Winners/loosers
High/low

14/02-2018 21:30:00: (ERMA.ST) Enorama Pharma byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB

Enorama Pharma ABs (publ) ("Enorama Pharma" eller "Bolaget") styrelse har beslutat om byte av Certified Adviser från tidigare Partner Fondkommission AB till Erik Penser Bank AB. Bytet sker den 21 februari 2018.

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Alla bolag vars aktier handlas på First North har en Certified Adviser som övervakar att bolaget lever upp till First Norths regelverk för informationsgivning till marknaden och investerare. 

Kontakt
Enorama Pharma AB (Publ.)
Mats Rönngard, VD
Tel: 070-872 82 50
E-post: mats.ronngard@enorama.se
Södergatan 3
SE-211 34 Malmö
www.enorama.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North. 

Om Enorama Pharma
Enorama Pharmas mål är att bli en ledande global leverantör av konsumentvänliga medicinska tuggummin. Affärsidén är att utveckla och sälja konsumentvänliga medicinska tuggummin som innehåller beprövade läkemedelssubstanser och erbjuda dessa som Private Label, det vill säga att återförsäljaren marknadsför och säljer produkten under sitt eget varumärke. För mer information, besök: www.enorama.se

External link: http://news.cision.com/se/enorama-pharma/r/enorama-pharma-byter-certified-adviser-till-erik-penser-bank-ab,c2452385
External link: http://mb.cision.com/Main/14222/2452385/792412.pdf

News delivered by Cision

Layout |  Help |  Print  | Change to real-time No markets open
Wednesday 21/02-2018 23:50:18