Live | Norway | Sweden | Denmark | Europe | USA | Currency | Goods | Grey market | NDXDelayed quotes. Last updated: Wednesday 21. February
Overview
Quotes
Indices
News
Largest trades
Subscription rights
History
Winners/loosers
High/low

14/02-2018 16:55:06: (DNB) DNB ASA - Tilbakekj°p av egne aksjer

Den 14. februar 2018 kj°pte DNB ASA 475.000 egne aksjer til en snittkurs pň
156,6295 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 14.845.102  egne aksjer.

Tilbakekj°pet av aksjer relaterer seg til det nye tilbakekj°psprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 1. februar 2018. Tilbakekj°psprogrammet omfatter opp
til ca. 8,1 millioner aksjer, hvor opp til ca. 5,4 millioner vil bli kj°pt
tilbake i det ňpne markedet. De resterende aksjene vil bli innl°st fra staten pň
proporsjonal basis, betinget av godkjennelse fra DNB ASAs ordinŠre
generalforsamling i 2018, slik at statens eierandel pň 34,00 % forblir uendret
etter gjennomf°ringen av tilbakekj°psprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekj°psprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til b°rsmelding av 1. februar 2018 (tilgjengelig pň www.newsweb.no).

External link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=444306

News delivered by OBI

Layout |  Help |  Print  | Change to real-time No markets open
Wednesday 21/02-2018 23:44:00