Live | Norway | Sweden | Denmark | Europe | USA | Currency | Goods | Grey market | NDXDelayed quotes. Last updated: Saturday 24. March
Overview
Quotes
Indices
News
Largest trades
Subscription rights
History
Winners/loosers
High/low

14/03-2018 17:08:57: (KCDB04) Førtidig innløsning av DNB ETN Sink Bull

DNB Bank benytter seg av sin rett til førtidig å innløse DNB ETN Sink Bull med
ISIN NO0010711534 i sin helhet. Siste noteringsdag er satt til 22. mars 2018.
Innløsning vil skje den 3. april 2018 til akkumulert verdi beregnet etter
børsslutt den 22. mars 2018. Utbetaling forventes å skje den 5. april 2018. 
Investorer i DNB ETN Sink Bull blir varslet gjennom eget brev. For ytterligere
informasjon, vennligst kontakt DNB Markets Aksjehandel på tlf 08940.

External link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=446534

News delivered by OBI

Layout |  Help |  Print  | Change to real-time No markets open
Saturday 24/03-2018 15:10:41