Live | Norway | Sweden | Denmark | Europe | USA | Currency | Goods | Grey market | NDXDelayed quotes. Last updated: Wednesday 17. January
Overview
Quotes
Indices
News
Largest trades
Broker share
Subscription rights
History
Date Number of days Vendor Paper Exchange Search  
Date Time Company Headline
16/01-2018 23:16:07 CASO Cassandra attracts environmental investment fund (Cision)
  18:39:27 FRIM Robert Friman International AB (publ:) Beslut om att upprätta kontrollbalansräkning (Cision)
  18:15:00 TOBIN Tobin Properties offentliggör prospekt, ny finansiell information och uppdaterad projektportfölj i samband med företrädesemission (Cision)
  18:00:00 MIDW-B Midway Holding gör nedskrivningar och reserveringar i HAKI med 40-60 MSEK i fjärde kvartalet 2017 (Cision)
  17:00:00 BIOT Closing of Biotage's acquisition of Horizon Technology (Cision)
  17:00:00 BIOT Biotage tillträder förvärvet av Horizon Technology (Cision)
  16:30:00 DIST DistIT AB får ny styrelseordförande, tillförordnad VD och ändrad sammansättning av valberedning (Cision)
  16:00:33 DRIL DRILLCON ERHÅLLER ETT FÖRLÄNGT RAISEBORRNINGSKONTRAKT MED TRAFIGURA MINING GROUP - MATSA (Cision)
  16:00:00 GOMX GomSpace signs contract for low-inclination launch on Virgin Orbit's LauncherOne (Cision)
  15:00:00 BRIN-B Brinova förvärvar samhällsfastigheter i Malmö (Cision)
  14:44:48 MSC-B Kommuniké från extra bolagsstämma i MSC Group AB (Cision)
  14:30:00 BILL Production disruptions impact profit negatively (Cision)
  14:30:00 BILL Produktionsstörningar påverkar resultatet för 2017 negativt (Cision)
  14:12:07 REDS Redsense Medical erhåller marknadsgodkännande i Europa och Kanada för automatisk avstängning av blodflödet som fungerar med alla dialysmaskiner (Cision)
  13:00:00 AGRO Agromino: Major Shareholder Announcement (Cision)
  12:30:00 CLA-B Ledningsförändringar i Cloetta (Cision)
  12:30:00 CLA-B Management changes in Cloetta (Cision)
  09:00:39 SENS Sensys Gatso utser ny CFO och CCO (Cision)
  09:00:00 PEAB-B Peab builds new highway in Skåne (Cision)
  09:00:00 PEAB-B Peab bygger ny motorväg i Skåne (Cision)
  08:45:00 EXPRS2 Kallelse till extra bolagsstämma i ExpreS2ion Biotech Holding AB (publ) (Cision)
  08:36:00 SECT-B Det framstående amerikanska sjukhuset HSS investerar i Sectras ortopediska 3D-lösning för förbättrade kirurgiska resultat (Cision)
  08:36:00 SECT-B Hospital for Special Surgery invests in Sectra orthopaedic 3D planning software for improved surgical outcomes (Cision)
  08:30:00 ERIC-B ERIC-A Non-cash charge from concluded impairment and revaluated U.S. tax assets (Cision)
  08:30:00 ERIC-B ERIC-A Icke-kassapåverkande kostnad efter nedskrivning och omvärdering av uppskjuten skattefordran i USA (Cision)
  08:30:00 CLIME-B Climeon rekryterar toppkandidat från Atlas Copco som ny chef för R&D (Cision)
  08:30:00 EXPRS2 ExpreS2ion resolves on a preferential rights issue to accelerate the Company's development (Cision)
  08:30:00 EXPRS2 ExpreS2ion beslutar om företrädesemission för att accelerera bolagets utveckling (Cision)
  08:30:00 ALIG Alimak Group has signed a contract for a vertical access maintenance solution for Battersea Power Station with an order value of approximately MSEK 21 (Cision)
  08:30:00 ALIG Alimak Group har tecknat en order för en BMU-baserad underhållslösning till Battersea Power Station, London, med ett ordervärde på cirka 21 MSEK (Cision)
  08:30:00 RESURS Resurs Bank expands its financing (Cision)
  08:30:00 RESURS Resurs Bank utökar sin finansiering (Cision)
  08:30:00 RESB-101 Resurs Bank expands its financing (Cision)
  08:30:00 RESB-101 Resurs Bank utökar sin finansiering (Cision)
  08:25:00 GREAT Greater Than anställer rådgivare med tungt namn från försäkringsbranschen (Cision)
  08:00:00 STE-R STE-A Konvertering av Stora Enso-aktier (Cision)
  08:00:00 STE-R STE-A Stora Enson muunnetut osakkeet (Cision)
  08:00:00 STE-R STE-A Stora Enso shares converted (Cision)
  08:00:00 CLAV Genomförd insiderhandel (Cision)
  08:00:00 FRISQ FRISQ förstärker ledningsgruppen med ny implementationschef (Cision)
  08:00:00 CHER-B Cherry advances release of 2017 year-end report and updates financial calendar (Cision)
  08:00:00 CHER-B Cherry tidigarelägger bokslutskommuniké för 2017 samt uppdaterar sin finansiella kalender (Cision)
  08:00:00 CORE-B CORE-A PÅMINNELSE OM TIDIGARE KOMMUNICERAD SAMMANLÄGGNING AV AKTIER I COREM (Cision)
  08:00:00 SKFR SKF-B SKF-A SKFs helårsrapport publiceras den 1 februari 2018 (Cision)
  08:00:00 SKFR SKF-B SKF-A SKF's year-end results to be published on 1 February 2018 (Cision)
  07:42:00 HMED HMED Redeye: Upplagt för ett spännande 2018 i Hansa Medical (Cision)
  07:40:00 RAY-B RayStation selected for new Carbon ion therapy center in Japan (Cision)
  07:40:00 RAY-B RayStation utvalt för nytt koljonterapicenter i Japan (Cision)
  07:30:00 SHOT Scandic predicts lower earnings for the fourth quarter (Cision)
  07:30:00 SHOT Scandic förutser lägre resultat för fjärde kvartalet (Cision)
Page size:
Layout |  Help |  Print  | Change to real-time No markets open
Wednesday 17/01-2018 04:06:53