TILBAKEKALLING AV FULLMAKT

Print ut skjemaet og fyll det ut med blokkbokstaver!
Skjemaet må sendes per post

Navn / Firmanavn Personnummer / Foretaksnummer
  Telefon privat

Jeg/vi (ovennevnte) tilbakekaller herved alle fullmakter gitt til:

 

 

Dato, sted

 

Signatur

Skjemaet sendes til Netfonds Bank AS, Postboks 8933 St. Olavs plass, 0028 Oslo

 

Layout |  Help |  Print No markets open
Saturday 24/03-2018 13:15:17